Eerstelijnsconservering


Om archieven voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken worden steeds meer archieven gedigitaliseerd zodat ze online raadpleegbaar zijn. Niet alle archieven kunnen zomaar gedigitaliseerd worden, ze vragen  om een terughoudende manier van restauratie. Deze behandeling noemen we eerstelijnsconservering. 

Onder eerstelijnsconservering wordt verstaan het zodanig behandelen van originele objecten dat het hanteren, transporteren en digitaliseren kan plaatsvinden zonder het risico van informatieverlies en verdere schade aan de objecten.

Eerstelijnsconservering wordt ook gebruikt in gevallen waar minimale interventie vanwege tijd of budget de beste keuze is. De collectie kan zo worden gestabiliseerd en op verantwoorde wijze worden geborgen.