Onze deskundigheidElk archief vraagt om een eigen aanpak daarom werken wij in nauw overleg met de opdrachtgever. Omdat wij op locatie werken zijn de lijnen kort en kunnen we snel schakelen.


Eerstelijnsconservering
Door onze ervaring hebben wij goed inzicht in de conditie van het archief en wat dat betekent voor het digitaliseringsproces. In samenspraak met de instelling bekijken wij welke conserverende handelingen aan het archief nodig zijn om het archief goed en veilig te kunnen digitaliseren.


Eerstelijnsconservering vraagt een andere benadering dan volledige restauratie. Wij hebben ruime ervaring met eerstelijnsconservering voor collecties waarbij gehele restauratie door budget of tijd niet mogelijk is. Op deze wijze kan een collectie in relatief korte tijd op een verantwoorde manier gestabiliseerd worden.

Wij documenteren al onze handelingen aan de objecten met behulp van een registratiemethode die zowel gericht is op conservering als op digitalisering.

Remoistenable Tissue
DP Conservation heeft een her-bevochtigbaar papier ontwikkeld dat geschikt is voor het doubleren en zo stabiliseren van zeer kwetsbare documenten. Dit doubleren gebeurt met Japans papier. Door het lage gramsgewicht van het Japans papier blijft de tekst na het doubleren goed leesbaar en ook goed digitaliseerbaar. Met deze methode hoeven documenten die gebonden zijn, niet los gemaakt te worden maar kunnen in de band behandeld worden. Hierdoor is de behandeling sneller, veel minder ingrijpend en kostenbesparend.